Novinky 3/2009
Aj napriek nedostatku času je tu zopár zmien. Na stránkach je vylepšený zoznam druhov vtákov a niekoľko opráv.
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017