Aktualizácia stránok - 05. marec 2017
Stránky prešli vnútorne miernou aktualizáciou, odstránili sa drobné chyby a prešlo sa novú verziu databázy.
Ak by ste našli nejaké chyby, prosím, kontaktujte nás.

Za každý konštruktívny podnet ďakujeme.
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017