Sčítavanie vodného vtáctva - región Horné Považie - posledná aktualizácia 23. február 2009
Sever regiónu Horné považie neoplýva príliš vhodným prostredím pre výskyt vodného vtáctva. Najhlavnejším vodným tokom je rieka Kysuca. V tejto časti regiónu sa vyskytuje aj zopár vodných nádrží.
Tu sú spracované pozorovania za jednotlivé roky:

Protokol zo sčítavania v roku 2009

Protokol zo sčítavania v roku 2008

Protokol zo sčítavania v roku 2007

Protokol zo sčítavania v roku 2005

Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017