Counting of water birds in region Horne Povazie - last modification 23 February 2009
Translate is not available yet.
Protocols:

Protocol - year 2009

Protocol - year 2008

Protocol - year 2007

Protocol - year 2005

Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017