Zoznam druhov vtáctva - posledná aktualizácia 05. marec 2008
Na stránky bol umiestnený zoznam názvosloví vtákov v niekoľkých jazykových mutáciách.


Zoznam nie je kompletný. V zozname sú uvedené slovenské, latinské, české, anglické, nemecké a poľské názvy. Ak nájdete nejakú chybu alebo by ste chceli doplniť zoznam v ďalšom jazyku, stiahnite si prosím zoznam, doplňte alebo opravte červenou farbou a pošlite nám ho. ďakujeme!

Zoznam druhov vtáctva

Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017