Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
kormorán veľký
(Phalacrocorax carbo)
Čeľaď:
kormoránovité
(Phalacrocoracidae)
Rad:
pelikánotvaré
(Pelecaniformes)

Author: Martin Špilák

Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017