Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
čajka trojprstá
(Rissa tridactyla)
Čeľaď:
čajkovité
(Lariidae)
Rad:
kulíkotvaré
(Charadriiformes)

Author: Jaroslav Kizek

High resolution...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017