Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
strnádka trstinová
(Emberiza schoeniclus)
Čeľaď:
strnádkovité
(Emberizidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Jaroslav Kizek

Názov:
Ivančiná
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017