Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
kanárik poľný
(Serinus serinus)
Čeľaď:
pinkovité
(Fringillidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Jaroslav Kizek

Dátum a čas:
15.08.2009
Miesto:
Teplička nad Váhom
Popis:
Rozsiahle neupravené plochy v okolí nových zástavieb porastené burinnými trávami sú veľkým lákadlom pre kŕdliky semenožravých vtákov.
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017