Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
hrdlička záhradná
(Streptopelia decaocto)
Čeľaď:
holubovité
(Columbidae)
Rad:
holubotvaré
(Columbiformes)

Autor: Jaroslav Kizek

Dátum a čas:
16.01.2010
Miesto:
čadca
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017