Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
Čeľaď:
chriašteľovité
(Rallidae)
Rad:
žeriavotvaré
(Gruiformes)

Autor: Jaroslav Kizek

Dátum a čas:
04.07.2009
Miesto:
Staškov - Belkov
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017