Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
kolibiarik spevavý
(Phylloscopus trochilus)
Čeľaď:
penicovité
(Sylviidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Jaroslav Kizek

Dátum a čas:
09.05.2009
Miesto:
čadca
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017