Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
snehuľka severská
(Plectrophenax nivalis)
Čeľaď:
strnádkovité
(Emberizidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: RNDr. Stanislav Harvančík

Dátum a čas:
14.02.2010
Miesto:
Trávnica
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017