Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
pinka obyčajná
(Fringilla coelebs)
Čeľaď:
pinkovité
(Fringillidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Martin Špilák

Dátum a čas:
13.6.2009
Miesto:
Oravská Polhora
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017