Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
žltochvost domový
(Phoenicurus ochruros)
Čeľaď:
drozdovité
(Turdidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Martin Špilák

Dátum a čas:
29.5.2009
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017