Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
hus divá
(Anser anser)
Čeľaď:
kačicovité
(Anatidae)
Rad:
husotvaré
(Anseriformes)

Autor: Jaroslav Kizek

Dátum a čas:
28.02.2010
Miesto:
Tvrdošín
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017