Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
kačica chrapka
(Anas crecca)
Čeľaď:
kačicovité
(Anatidae)
Rad:
husotvaré
(Anseriformes)

Autor: Martin Špilák

Dátum a čas:
25.1.2010
Miesto:
Martin
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017