Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
sýkorka belasá
(Parus caeruleus)
Čeľaď:
sýkorkovité
(Paridae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Martin Špilák

Dátum a čas:
3.2.2010
Miesto:
Martin
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017