Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
kolibiarik čipčavý
(Phylloscopus collybita)
Čeľaď:
penicovité
(Sylviidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Jozef Kulla

Optika:
Canon 200/2,8 L USM
Dátum a čas:
2010
Expozičný čas:
1/400 , F 5,6
Miesto:
čierne
ISO/ASA:
400
Fotoaparát:
Canon 450D
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017