Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
iné
( )
Čeľaď:
iné
()
Rad:
iné
()

Autor: Jaroslav Kizek

Optika:
Canon 1,8 / 50
Dátum a čas:
13.04.2009
Expozičný čas:
1/60 cl.3,5
Miesto:
Harvelka
ISO/ASA:
400
Fotoaparát:
Canon EOS 40D
Názov:
Búdka pre sovu dlhochvostú.
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017