Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
penica obyčajná
(Sylvia communis)
Čeľaď:
penicovité
(Sylviidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Jaroslav Kizek

Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017