Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
drozd čierny
(Turdus merula)
Čeľaď:
drozdovité
(Turdidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Martin Špilák

Dátum a čas:
24.1.2010
Miesto:
Martin
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017