Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
ďubník trojprstý
(Picoides tridactylus)
Čeľaď:
ďatľovité
(Picidae)
Rad:
ďatľotvaré
(Piciformes)

Autor: Jozef Kulla

Optika:
Canon 200/2,8 L USM
Dátum a čas:
6.6.2010
Expozičný čas:
1/500,F4,5
Miesto:
čadca-čadečka
ISO/ASA:
400
Fotoaparát:
Canon 450D
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017