Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
vrabec domový
(Passer domesticus)
Čeľaď:
vrabcovité
(Passeridae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: naši hostia

Dátum a čas:
31.03.2009
Popis:
foto: Monika Haverlová
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017