Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
čajka smejivá
(Larus ridibundus)
Čeľaď:
čajkovité
(Lariidae)
Rad:
kulíkotvaré
(Charadriiformes)

Autor: naši hostia

Dátum a čas:
22.08.2010
Miesto:
VN Bešeňová
Popis:
foto: Monika Haverlová
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017