Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
hlucháň obyčajný
(Tetrao urogallus)
Čeľaď:
bažantovité
(Phasianidae)
Rad:
kurotvaré
(Galliformes)

Autor: Jozef Kulla

Optika:
Canon 400/5,6 L USM
Dátum a čas:
27.4.2011
Expozičný čas:
1/125,F 5,6
Miesto:
čadca-Bukov,Javorské
ISO/ASA:
400
Fotoaparát:
Canon 450D
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017