Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
hrdlička záhradná
(Streptopelia decaocto)
Čeľaď:
holubovité
(Columbidae)
Rad:
holubotvaré
(Columbiformes)

Autor: Jaroslav Kizek

Optika:
Canon 4/600 L IS USM
Dátum a čas:
20.08.2009
Expozičný čas:
1/2500 cl.5
Miesto:
čadca
ISO/ASA:
400
Fotoaparát:
Canon EOS 40D
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017