Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
iné
( )
Čeľaď:
iné
()
Rad:
iné
()

Autor: Jozef Kulla

Optika:
Canon 200/2,8 L USM
Dátum a čas:
20.6.2011.
Expozičný čas:
1/100,F4,5
Miesto:
čierne
ISO/ASA:
400
Popis:
Veverica stromová
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017