Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
straka obyčajná
(Pica pica)
Čeľaď:
krkavcovité
(Corvidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Martin Špilák

Dátum a čas:
5.12.2009
Miesto:
LiptovskáTeplička
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017