Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
ľabtuška vrchovská
(Anthus spinoletta)
Čeľaď:
trasochvostovité
(Motacillidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Emília Kizeková

Optika:
Canon 50/1,8
Dátum a čas:
04.07.2010
Expozičný čas:
1/4000 cl.4,5
Miesto:
Vysoké Tatry, Päť Spišských plies
ISO/ASA:
400
Fotoaparát:
Canon EOS 450D
Popis:
Okolie plies využíva na hniezdenie niekoľko párov ľabtušky vrchovskej.
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017