Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
bocian biely
(Ciconia ciconia)
Čeľaď:
bocianovité
(Ciconiidae)
Rad:
bocianotvaré
(Ciconiiformes)

Autor: Emília Kizeková

Dátum a čas:
21.11.2010
Miesto:
Žilina
Názov:
Afričanov vidím, takže som tu správne, ale čo ten nočný mráz?
Vysoké rozlíšenie...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017