Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
uškárik vrchovský
(Eremophila alpestris)
Čeľaď:
škovánkovité
(Alaudidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Author: Jaroslav Kizek

High resolution...
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017