Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
rybárik obyčajný
(Alcedo atthis)
Čeľaď:
rybárikovité
(Alcedinidae)
Rad:
krakľotvaré
(Coraciiformes)

Autor: Jaroslav Kizek

Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017