Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
kaňa močiarna
(Circus aeruginosus)
Čeľaď:
jastrabovité
(Accipitridae)
Rad:
jastrabotvaré
(Accipitriformes)

Autor: Martin Špilák

Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017