Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
strakoš obyčajný
(Lanius collurio)
Čeľaď:
strakošovité
(Laniidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Jaroslav Kizek

Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017