Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
trasochvost žltý
(Motacilla flava)
Čeľaď:
trasochvostovité
(Motacillidae)
Rad:
vrabcotvaré
(Passeriformes)

Autor: Jaroslav Kizek

Miesto:
Oravská Priehrada
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017