Slovenský názovLatinský názovAutor

1
Druh:
sova obyčajná
(Strix aluco)
Čeľaď:
sovovité
(Strigidae)
Rad:
sovotvaré
(Strigiformes)

Autor: Ing. Peter Delinčák

Popis:
Sova komínová
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017