Slovenský názovLatinský názovAutor

Druh:
cíbik chochlatý
(Vanellus vanellus)
Čeľaď:
kulíkovité
(Charadriidae)
Rad:
kulíkotvaré
(Charadriiformes)

Autor: Martin Špilák

Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017